SessionHandlerInterface::gc

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::gcCleanup old sessions

Descrierea

abstract public bool SessionHandlerInterface::gc ( int $maxlifetime )

Cleans up expired sessions. Called by session_start(), based on session.gc_divisor, session.gc_probability and session.gc_maxlifetime settings.

Parametri

maxlifetime

Sessions that have not updated for the last maxlifetime seconds will be removed.

Valorile întoarse

Valoarea întoarsă (de regulă TRUE în caz de succes, FALSE în caz de eșec). Notă: această valoare este întoarsă intern către PHP pentru procesare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top