imagecreatefromxpm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromxpmBir XPM dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

resource imagecreatefromxpm ( string $dosyaismi )

imagecreatefromxpm() işlevi dosya ismi verilen resmi betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Supported Protocols and Wrappers bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

XPM resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir resim tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromxpm() örneği

<?php
// XPM desteği var mı, bakalım
if(!(imagetypes() & IMG_XPM))
{
    die(
'XPM desteği yok!');
}

// Resmin bir örneğini oluşturalım
$xpm imagecreatefromxpm('./ornek.xpm');

// Burada resim üzerinde bazı işlemler yapalım

// PHP'de XPM resimleri yazmak için destek bulunmadığından
// resmi %100 kalite ile bir JPEG olarak kaydedeceğiz.
imagejpeg($im'./ornek.jpg'100);
imagedestroy($im);
?>

Dönen Değerler

Bilginize: Bu işlev sadece, PHP, PHP paketinde bulunan GD kütüphanesi ile derlenmişse kullanılabilir.

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top