ScotlandPHP 2019

Yerleşik Sözcüklerin Listesi

İçindekiler

Bu bölümde PHP'de öntanımlı betimleyiciler listelenmiştir. Burada listelenmiş betimleyicilerin hiçbirini aksi açıkça belirtilmedikçe betiklerinizde betimleyici olarak kullanmamalısınız. Bu listeler, anahtar sözcükler, önceden tanımlanmış değişkenler, sabitler ve sınıf isimlerini içerir. Bu listelerde ayrıntılara yer verilmediği gibi listeler tamamlanmış da değildir.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-409
SR
11 years ago
[Editorial note: parent and self are reserved class names. Functions and constants with their names can be declared, but not userspace classes]

true, false and null are not listed because they are globally-defined constants, not reserved words.

No idea about parent or self, though.
To Top